Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
U objednávky je nutné vyplniť meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, telefonický kontakt.
Po odoslaní objednávky, kupujúcemu príde na e-mail potvrdenie o objednávke.
V prípade, že kupujúci zistí nedostatky alebo nezrovnalosti v objednávke, ihneď kontaktuje predávajúceho.
Všetky objednávky sú záväzné!
Vlastnícke právo na objednané predlohy prechádza na kupujúceho až po jeho zaplatení kúpnej ceny a prevzatím zásielky.
Predlohy sú až do zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho.
Náklady na objednávku zodpovedajú bežným poplatkom Slovenskej pošty.

Dodacia lehota:
Dodacia lehota je približne 3 - 5 pracovných dní.

Spôsob dodania:
Predlohy posielam v papierovej forme Slovenskou poštou,
ako doporučená poštová zásielka, pričom sa platba uskutoční vopred na účet
alebo
e-mailom v súbore PDF a JPG, pričom platba sa uskutoční vopred na účet.
Predlohu v sume nad 20,- € posielam len výlučne e-mailom v súbore PDF a JPG.

Ochrana osobných údajov:
Vaše osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, zvlášť zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.
(Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 201502293)
(zverejnenie stavu oznámení).
Všetky osobné údaje sú použité výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho a nikdy nebudú poskytované tretím osobám.
Uzavretím kúpnej zmluvy súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, pokiaľ písomne (e-mailom) nepožiadate o vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy.
Po požiadaní vymazania osobných údajov z našej databázy sa zaväzujeme o ich bezpečné a urýchlené vymazanie.

Práva a povinnosti predávajúceho:
Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednané predlohy a dodať na uvedenú adresu kupujúceho.
Pri prevzatí zásielky od prepravcu, dostane kupujúci s predlohami aj daňový doklad.
Predávajúci má povinnosť vymazať kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať si predlohy a zaplatiť kúpnu cenu.

Práva a povinnosti kupujúceho:
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú majú byť objednané predlohy zaslané.
Kupujúci je povinný odobrať objednané predlohy a zaplatiť celkovú cenu.
S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 Pri prevzatí zásielky je potrebné, aby si kupujúci stav zásielky prekontroloval a odmietol prevziať poškodenú zásielku.

Spôsob platby:
E-mailom - platba vopred na účet
Poštová doporučená zásielka (Slovenskou poštou) - platba vopred na účet

Cena dopravy:
Poštová zásielka 2. trieda do 10,- €                      3,- €
Poštová zásielka 2. trieda nad 10,- €                   0,- €
Poštová zásielka 1. trieda                                         4,- €
E-mail                                                                           0,- €
   
Predlohy neobsahujú látku na vyšívanie a vyšívaciu priadzu!


 Prajem vám príjemné nakupovanie v našom e-shope!

 
 
 
 
 
 
Copyright 2018 © www.predloha.sk - Jana Dobrotová